Ungdom

Veiledning for Ungdom

Kanskje sliter du med:

vanskelige relasjoner til foreldre eller venner/ venninner. Kjenner på angst, sliter med spiseforstyrrelser, selvskading eller selvmordstanker. Kanskje har du prestasjonsangst, manglende mestringsfølelse, dårlig selvbilde og manglende opplevelse av å ha verdi. Når vi har det vanskelig, blir vi gjerne selvkritiske og legger skylden på oss selv.


Det er superviktig at du har noen å dele med som du føler deg trygg på og har tillit til. Enten det er læreren din, foreldrene dine eller annen voksenperson. Det hjelper å sette ord på det du tenker og føler. Noen ganger er det nok å bli lyttet til. Noen ganger vil du trenge hjelp til å se løsninger.


Husk at det ikke er din feil!

Mange lar være å fortelle til en voksen når ting er vanskelig fordi de skammer seg over hvem de er, følelsene de bærer på, og over ikke å få til alt "det andre får til". Noen opplever å være en skuffelse for andre, og det er også sårt. 

Ved å sette ord på det som er vanskelig vil trykket lette og det er mulig å finne veien videre. 

Ta kontakt hvis du lurer på noe