Om meg

Om meg

Foto: Julie Pike

Inspirasjonen til arbeidet finner jeg gjennom mennesker jeg møter, barn, unge, foreldre, eldre, fagfolk, ikke fagfolk, gjennom forsknigslitteratur og annen faglitteratur. 

Jeg er nysgjerrig av natur og liker gode samtaler som åpner for nye tanker og ideer.

Jeg er utdannet Barne- og ungdomsarbeier, studert spesialpedagogikk, jobbet som TaiChi lærer, terapeut og veileder. Jeg har jobbet i barnehage og skole i mange år.  

Nå jobber jeg som daglig leder i UngOppvekst. Jeg skriver artikler, holder kurs og foredrag om ufrivillig skolefravær, hvordan skape gode relasjoner til barn og unge, om psykisk helse, og utenforskap. I tillegg til kurs og foredrag, veileder jeg foreldre, ansatte i barnehager og skoler.

Samarbeidspartnere
Gnist skoleutvikling er et samarbeid mellom Jørgen Moltubak, Bente Vetland og meg. Vi tilbyr kurs i skoleutvikling, der menneskemøtene står i sentrum for utviklingen Les mer HER

Bøker

«På oppdagelsesferd sammen – om å være tilstede for den enkelte»  kom  i 2019, og er min første bok.

"Skolefravær" utgitt av Cappelen Damm Akademisk, kom i januar 2022 

Annet

I tillegg til å drive UngOppvekst er jeg leder i Foreningen En Skole for Alle, og jobber som fritidskontakt for en ungdom.