Foreldre

Forelder?

Når du møter på utfordringer som forelder, kan det være nyttig å lufte tanker, sette ord på følelser og få innspill til veien videre. 
Utfordringer kan være når;

- du er i en situasjon som har låst seg og konflikten bygger seg opp - du opplever ikke å nå frem til barnet ditt

- når barnet ditt er i intense følelser du synes er vanskelig å takle - eller du er usikker i foreldrerollen

- når viljen til barnet blir så sterk at du blir frustrert, - eller når barnet er i overgangen mellom barn og ungdom

-hvis du har et barn som blir utfordrende for deg (sinne, sjenanse eller andre følelser) - eller du bekymrer deg for barnet ditt (nedstemthet, negativitet, angst, det sosiale)

-hvis barnet ditt sliter på skolen og du blir rådvill - eller hvis du har et barn som har høyt skolefravær og du ikke vet hva du skal gjøre


Uansett hva du måtte ha på hjertet, er du velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende samtale.

I tillegg til individuell veiledning i foreldrerollen, kan jeg bistå på møter med barnehage/ skole som støtteperson. Jeg har erfaring fra møter i skolen der tilrettelegging og tilpasninger til den enkelte elev er i fokus. Jeg bistår også der kommunikasjonen mellom hjem og skole kan ha låst seg.