Foreldre

Foreldrerollen i skolefraværssaker


Det er utfordrede å være foreldre til barn eller unge som har skolefraværUsikkerhet og skamfølelse er naturlige følelser som dukker opp når du har et barn med ufrivillig skolefravær. Spørsmålene kan bli mange.


Hvorfor vil ikke barnet mitt på skolen?

Hva gjør jeg når barnet mitt ikke får til å komme på skolen?

Hva når barnet slutter å delta i det sosiale hjemme eller på fritiden?

Hvordan kommunisere med skolen om utfordringene?

Hva kan gjøres og hvordan?

Hva kan jeg forvente i møtet med skolen?


Jeg tilbyr veiledning i enkeltsaker, og kan også bistå i møter med skole- og hjelpeapparat.


Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale.