Hjem

Ufrivillig skolefravær, utenforskap og psykisk helse

Ønsker du å bestille meg til en fagdag ?

Her fra fagdag i Sogn - 90 fagfolk samlet under samme tak; barnehage, skole, BUP, PPT, rusfeltet, rektorer, oppvekstsjefer og ungdomslos.