Hjem

UngOppvekst 

Om ufrivillig skolefravær, utenforskap og psykisk helse

Vi lykkes med skolenærvær når
alle elever kjenner på trygghet, mestring, tilhørighet og gode relasjoner i skolefellesskapet