Psykisk Helse

Gi meg et speil - 

gjennom deg

kan jeg bli kjent med meg selv

Hva føler du?

Hva tenker du?

Jeg ser et smil og smiler tilbake

Jeg ser godhet

Og fylles av varme

Som jeg deler med verden

Psykisk Helse

"Jeg kjenner meg trygg fordi jeg har mennesker rundt meg som vil meg vel og som jeg betyr noe for. Det gir meg en god følelse. Jeg har gode venner jeg kan prate med og som kan prate med meg. Jeg gjør ting i livet mitt som gir meg glede. Jeg tør å prøve på ting jeg ennå ikke kan, fordi jeg vet at om jeg ikke får det til, så prøver jeg bare en gang til, helt til jeg får det til. Det gir meg opplevelsen av mening og mestring. Når jeg har det vanskelig, har jeg noen jeg stoler på, som jeg kan dele dette med. Det er viktig for meg så jeg ikke blir gående alene med alle tankene og følelsene mine". 


Det kan hende at noen har det slik, men mange barn- og unge sliter med psykiske utfordringer. De opplever så stor grad av angst og mangel på trygghet at det hemmer hverdagen deres. Noen tyr til selvskading, noen sliter med spiseforstyrrelser, noen utvikler tvangslidelser. 


Etter mine 12 år i skolen med utallige samtaler med barn- og unge, har jeg gjort meg noen erfaringer. Jeg har spurt om hva som hjelper dem når de har det vanskelig eller opplever vanskelige situasjoner. Uten unntak svarer de at det å ha en de kan gå til som de har tillit til, og som de stoler på, er helt avgjørende. 


For at barn- og unge skal stole på oss er det viktig at vi:
- Er tilstede i barn- og unges liv

- Vi er sammen med dem i livet deres, at vi viser med hele oss at de betyr noe for oss - på ekte.

- Vi lytter

- Vi kan le og gråte sammen med dem

- Vi kan undre oss sammen med dem og være nysgjerrige

- Vi gjør noe sammen. At vi viser glede over å være sammen

- De er med på beslutninger som angår dem

- Vi er et medmennesker og at de opplever seg likeverdige

- Vi kan speile dem, slik at de blir kjent med hvem de er

- Vi vet at de vil, og prøver