Podkast

Podkast om skolefravær - Episode 2 - Publisert 14.februar 2023.

Er det er mulig å finne en god løsning i alle skolefraværssaker? vi snakker om barnevernets rolle, skolen som helhet og verdien av fellesskap som en beskyttelsesfaktor mot skolefravær. 

Hør podkasten her: 

Podkast om skolefravær - Episode 1 - Publisert 17.januar 2023.

 Utforsk fra Aschehoug. Vi snakker om skole/ hjem samarbeid, hvordan vi kan forstå skolefravær og mye mere.

Hør podkasten her: 

Lektor Lomsdalen

Hvordan kan vi forstå ulike former for skolefravær og på hvilken måten kan vi snakke om dette som et systemproblem?

Her kan du lytte

Om skolefravær i Ukeslutt

Lytt til innslaget i P2- HER 


SKOLESNAKK - Her er jeg intervjuet i en podkast av Jørgen Moltubak om skolefravær
Vi snakker om hvordan manglende trygghet, mestring, relasjoner og tilhørighet skaper ufrivillig skolefravær.  Og vi snakker om hvordan vi kan gå fram for å løse disse utfordringene i skolen.

Her kan du lytte

Lars og Pål - Podkast 

Hva er skolefravær, og hva kan vi gjøre med det? Hva kan vi gjøre for enkeltelever her og nå, og hvordan kan vi endre på systemer som er medvirkende årsaker til slike problemer?  I sommer (2022) møtte jeg Lars Sandåker i Grimstad for å samtale om dette.  Her kan du lytte

Samtale om skolefravær
En samtale mellom Martin Johannessen og meg i podkasten "Rekk opp hånda" - Hør podkasten her. 

Podkast om skolefravær

Kristine Damsgaard fra Statped , Inger Bjørne- Fagerli, mor til barn med skolefravær og meg, blir intervjuet av Andreas i podkasten Utforsk fra Aschehoug. Hør podkasten her: