foredrag

Planleggingsdag for alle skoleansatte i Molde Kommune

Her fra nettverksdag i Sogn 


Å bli gode voksne i møte med barn og unge


Jeg tilbyr foredrag, kurs og workshops 

til fagdager, konferanser og nettverksdager i hele landet


I tillegg jobber jeg med kompetanseutvikling inn mot kommuner, fylkeskommuner, skoler og barnehager.


Temaer jeg snakker om er:

Skolefravær/ skolenærvær

Psykisk helse blant barn og unge

Tilhørighet og inkludering

Relasjon - den viktige faktoren  

Selvfølelse og selvtillitt 

Mestring og motivasjon