foredrag


-Å bli gode voksne i møte med barn og unge.Barn og unges oppvekst


Jeg holder foredrag om:

Psykisk helse blant barn og unge - Å se hele mennesket

Tilhørighet og inkludering - og konsekvensene av utenforskap

Skolefravær - utfordringer og muligheter - hva gjør vi?

Relasjonen som det bærende element - Hva er en god relasjon og hvorfor er det så viktig?

Selvfølelse og selvtillitt - Hvordan hjelper vi barn og unge til god selvfølelse og selvtillit?

Mestring og motivasjon- Å ivareta barnas motivasjon for læring og støtte dem til mestring