Aktuelt

September 2022

6.september 18.00 - Foredrag i Bergen: Ufrivillig skolefravær for foreldre og fagfolk. Mobbeombudet i Vestland og jeg, deler erfaringer fra vårt arbeide med skolefravær.

29. september kurs om skolefravær for ansatte på barnetrinnet. Påmelding og informasjon HER

November 2022

21.november 15.45 - Ungt utenforskap- Konferansplassen/ Gardermoen 


Hvordan påvirker utenforskap den psykiske helsen og hva er konsekvensene av dette? Hva kan vi bidra med for å gi hvert enkelt barn eller ungdom den tilhørigheten de trenger?

24. november 15.30 - foredrag om ufrivillig skolefravær - Fagfokus/ Gardermoen 


Skolefravær – En utfordring som kan løses?

Å se skolefravær fra elevens ståsted gir oss kunnskapen, forståelsen og innsikten vi trenger for å løse skolefraværssaker. 

Desember 2022

1.desember- Ufrivillig skolefravær -
Et dagsseminar i regi av Konferanseplassen i Oslo.

Har vi de verktøyene som skal til for å arbeide med Ufrivillig skolevfravær?