Aktuelt


Kommende foredrag:
Tirsdag 26. januar 19.30-20.30


Skolefravær -
Elevens løsning på et underliggende problem


Dette er et foredrag i en serie foredrag i regi av FamLab. 


Mitt foredrag handler om skolefravær og hvordan vi kan se det fra elevens perspektiv.

 

Spørsmål jeg tar opp er blant annet: 

Hva er det som for enkelte elever blir så vanskelig i møte med skolen at eneste løsning er å velge skolen bort?

 

Hva kan ligge bak et skolefravær?

Hvem er elevene med skolefravær?

Er det rom i skolesystemet for gode tilpasninger til hver enkelt elev?

Husker vi mennesket bak skolefraværet?


For Program Påmelding og informasjon:


FAMLAB Online konferanse:

Mandag til fredag 24 – 29. januar 2021.

Webinarkurs kommer i februar