Aktuelt

Oktober 2022

18. oktober Foreldrekonferanse i Kristiandsand. Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Påmelding og informasjon HER

November 2022

21.november 15.45 - Ungt utenforskap- Konferansplassen/ Gardermoen 


Hvordan påvirker utenforskap den psykiske helsen og hva er konsekvensene av dette? Hva kan vi bidra med for å gi hvert enkelt barn eller ungdom den tilhørigheten de trenger?

24. november 15.30 - foredrag om ufrivillig skolefravær - Fagfokus/ Gardermoen 


Skolefravær – En utfordring som kan løses?

Å se skolefravær fra elevens ståsted gir oss kunnskapen, forståelsen og innsikten vi trenger for å løse skolefraværssaker. 

Desember 2022

1.desember- Ufrivillig skolefravær -
Et dagsseminar i regi av Konferanseplassen i Oslo.

Har vi de verktøyene som skal til for å arbeide med Ufrivillig skolevfravær? 

Januar 2023

23-24 Januar- Spesialundervisning som virker Fagfokus/ Gardermoen 


Spesialundervisning – en vei til utenforskap? Kan vi kombinere tilhørighet, trivsel og mestring innenfor dagens spesialpedagogikk? Informasjon HER