Trygghet


Trygghet


Trygghet er at jeg vet at jeg kan komme til deg. At du tar meg imot uansett. Åpent og fordomsfritt. Jeg kan gråte og le sammen med deg. Du veileder meg kjærlig. Du er ikke alltid enig med meg i det jeg gjør og sier, men jeg føler meg aldri dum sammen med deg. Jeg kan dele det jeg har på hjertet med deg, stort eller smått. Vi kan le sammen, vi kan gråte sammen, vi kan bli sinte på hverandre, men vi vet at vi er der for hverandre. Når jeg er trygg, kan jeg bevege meg ut i verden med den jeg er.


Grunnmuren for god psykisk helse er trygghet. Trygghet som en forutsetning for at vi skal ha energi og overskudd til å være nysgjerrige, oppleve mening og et ønske om å dele av vårt overskudd. Trygghet er grunnmuren vi kan bygge god psykisk helse på; fysisk trygghet, følelsesmessig trygghet og psykisk trygghet.


Hvordan blir vi trygge?

Trygghet skapes i øyeblikket

Vi blir trygge når vi opplever at våre grunnleggende behov blir dekket. Som barn betyr det at vi blir hørt når vi sier ifra. Som nyfødt er det at gråten vår blir hørt. At vi får mat når vi er sultne, blir holdt rundt når vi er utrygge. Uansett om vi gråter på dagen eller natten. Eller når vi søker blikket til mor eller far, får et smil tilbake. Eller når vi som litt større barn får til noe vi ikke har fått til før – at noen gleder seg sammen med oss. Eller hvis vi er lei oss for noe, at vi har en hånd å holde i, og en vi kan gråte hos.  Trygghet er at vi har et sted vi kan hvile.