Inspirasjon

Her finner du tekster, artikler eller annet som er aktuelt innenfor tema barn- og unges oppvekst. Til inspirasjon, refleksjon og ettertanke.

Menneskeverd


Jeg møter deg som en likeverdig part.

Jeg møter deg med respekt og med en anerkjennesle

for hvem du er.

 

Jeg møter deg med undring for hva du tenker og føler.

Jeg er ikke her for å overbevise deg til å tenke

eller føle noe annet enn det du bærer på,

fordi det passer meg bedre, eller er mindre forstyrrende.

 

Jeg lytter til deg for å høre din stemme.

For å høre hva du bærer på.

Jeg skal ikke overbevise eller presse deg til å ta valg

du ikke kan stå inne for,

eller ikke vil trives med.

 

Jeg vil være en støtte for deg til å ta de valgene

som er riktige for deg.

Slik at du kan stå støtt i dine valg og

kjenne fra innsiden av deg selv

hvem DU er.


Av Sara Eline Eide